Website Web   

 

Contact Us

 

Head Office :

Hon'ble Chairman

Shri Kailash Chandra Gahtori
Uttarakhand Forest Development Corporation
Aranya Vikas Bhawan, 73, Nehru Road, Dehra Dun, Uttarakhand - INDIA, PIN 248001
Ph : 91-135-2714311 Fax : 91-135-2714311


Managing Director

Dr Kapil Joshi
Uttarakhand Forest Development Corporation
Aranya Vikas Bhawan, 73, Nehru Road, Dehra Dun, Uttarakhand - INDIA, PIN 248001
Ph : 91-135-2657610 Fax : 91-135-2655488
E-Mail : uafdcmd[at]yahoo[dot]com, vanvikas12[at]gmail[dot]com

 

General Manager (Production)

Shri Rahul Kumar
Uttarakhand Forest Development Corporation
Aranya Vikas Bhawan, 73, Nehru Road, Dehra Dun, Uttarakhand - INDIA, PIN 248001
Ph : 91-135-2713815

 

General Manager (Garhwal)

Shri Rahul Kumar
Uttarakhand Forest Development Corporation
Aranya Vikas Bhawan, 73, Nehru Road, Dehra Dun, Uttarakhand - INDIA, PIN 248001
Ph : 91-135-2975402

E-Mail : gmgarhwalukfdc[at]gmail[dot]com

 

General Manager (Kumaon)

Dr. Vivek Pandey
Uttarakhand Forest Development Corporation
Lagan Gardan, Near Emmanuel Public School Haldwani,
Ravi Sadan, Mukhani, Haldwani, Uttarakhand - INDIA, PIN 263139
Ph : 91-5946-220365

E-Mail : gmhaldwani[at]gmail[dot]com

 

Regional Managers
Uttarakhand Forest Development Corporation

 

Region Headquarter Tel.
Tehri Rajeshwer Nagar Near IT Park Sahastradhara Road Dehradun 0135-2608560
Garhwal Badrinath Road, Paniali, Kotdwar 01382-224211
Western Amdanda, Ramnagar, Nainital 05947-251237
Kumaon Kusum Kheda, Haldwani 05946-289659

 

Divisional Marketing Managers
Uttarakhand Forest Development Corporation

 

Region Headquarter Tel.
Dehradun Chandarbani, Dehra Dun 0135-2521416
Kotdwar Badrinath Road, Kotdwar 01382-222169
Ramnagar Aamdanda, Ramnagar 05947-251233
Haldwani 57, Heeranagar, Haldwani 05946-254351
Tanakpur Purnagiri Marg, Kakrali gate, Tanakpur 05943-265083

 

DESIGNATION
NAME
TELEPHONE NO
Name of Office  Name of Incharge  Office Mobile No.  CUG No. 
Hon'ble Chairman Shri Kailash Chandra Gahtori 0135-2975403 8449088888
P.S. to Chairman  Shri Ramesh Chand juyalr 0135-2975403 9411583400  9568004207
M.D (UKFDC)  Dr Kapil Joshi 0135-2975400 9412085207 9568003200
C.P.O. to MD Shri Jagdish Prasad 0135-2657610 9458111548 9568003203
P.O. to MD Shmt Laxmi Chauhan 0135-2657610 9411515431  
GM Production, Dehradun  Shri Rahul 0135-2975401 9411101116 9568003201
P.O. to GM Shmt Laxmi Chauhan 0135-2975401 9411515431  
GM Kumaon Haldwani Dr Vivek Pandey 05946-220365 9412087818 9568003205
GM Garhwal Mandal Shri Rahul Kumar 0135-2975402 9411101116 9568003202
RM (HQ), Dehradun Shri Rahul 0135-2713813 9411101116 7055072200
Financial Controller & Financial Advisor Shir J.C Joshi   7522241403  
DLM (Court Cell) H.Q Shri Kanhaiya Lal Belwal   7249910946
DLM (Sales) H.Q Shri Kanhaiya Lal Belwal   7249910946
DLM Administrative (H.Q) Shri B S Bahuguna   6397889583
Internal Audit Officer, Dehradun Shri P K Gupta 0135-2713813 9756604369
8192804815
Senior Account Officer (HQ) Shri K.K. Dewari 0135-2713813 9412997535
9568003214
Secretary EPF, Dehradun  Dr. Trilok Chand 0135-2713813 9319548594
9568003226
Niyojan & Mulyankan Adhikari  Dr Trilok Chand 9319548594
Account Officer (EPF), Dehradun  Shri P. K. Gupta  0135-2713813  
9756604369
Chief Administrative Officer Shri P S Panwar 0135-2713813 9568003317
Building Incharge  Shri Virender kumar 0135-2713813 6397947064 9568003208
Store Incharge Shri Virender kumar 0135-2713813 6397947064
9568003208
Vehicle Incharge Shri Virender kumar 0135-2713813 6397947064
9568003208
I.T. Cell Shri Gaurav   9760011108  7055216311
RM (Tehri), Dehradun Shri Akash Verma 0135-2655059 9458171109 9568003209
DSM, Dehradun Shri Rajpal 0135-2521416 9548933062 9568003215
DLM, Uttarakashi  Shri Het Ram 01374-222196 9756206998 9568003220
DLM, Tehri Shri Rajender Mohan Nautiyal 01376-232088 9410992719 9568003222
DLM, Chakrata Shri Pramod Narang 01360-261696 8006666937 9568003223
DLM, Dehradun Shri Anup Rautela 0135-2740290 6395965350 9568003224
DLM, Tons  Shri Vikram Singh Rawat 01373-223329 9997626877 9568003228
DLM Khannan, Dehradun  Shri An Singh Kandli 0135-2712428 9412961491 9568003225
R.M (Garhwal), Kotdwar Shri Akash Verma 01382-224211 9458171109 9568003210
DSM, Kotdwar Shri Vijay Pal 01382-222169 9412950679 9568003216
DLM, Karnprayag  Shri Gopal Singh Bisht 01363-244789
9012191296
9568003227
DLM, Pauri  Shri Satey Singh 01368-222365   9568003228
DLM, Haridwar  Shri Satyapal Singh Rawat 01334-252151 7830314285 9568003229
RM (Western ), Ramnagar Shri M.G. Goswami 05947-251237 9411218146 9568003211
DSM, Ramnagar Shri M.C. Sharma 05947-251233   9568003217
DLM, East Kaladungi  Shri Ashok Kumar 05942-242329 9012737793 9568003230
DLM, West Kaladungi  Shri Jagdish Ram 05942-242455 9568003231
DLM, Western Haldwani  Shri Pankaj Kumar 05946-223892   9568003235
DLM, Ramnagar  Shri Sher Singh 05947-251227 9456363987 7055213330
DLM Khanan, Ramnagar Shri Dhiresh Chandra Bisht 05947-251227 9761690303 9568003237
R.M (Kumaon), Haldwani Shri Mahesh Chandra Arya 05946-289659 9412040879  9568003212
DLM, Bageshwar Shri Ram Kumar 05963-220223 9520663310 7055216307
DSM, Haldwani Shir Anil Kumar 05946-254351 9412912590 9568003218
DSM, Tanakpur Shri Rakesh Kumar 05943-265283 9411100478 9568003219
DLM, Pithoragarh  Shri Bishan Lal Arya 05964-224187   9568003238
DLM, Almora  Shri Ram Kumar 05962-234117 9520663310 9568003239
DLM, Nainital  Shri Anand Kumar 05942-235464 9412957855 9568003240
DLM East Haldwani  Shri Sawitri Giri 05946-264439 9410175706 9568003241
DLM , Tanakpur Shri Bishan Lal Arya 05943-265072   9568003242
DLM, Nandhaur Khanan Shri Y K Srivastava 05946-264460 7902110968 9568003243
DLM Gaula-Khanan, Haldwani  Shri Y K Srivastava 05946-225616 7902110968 9568003244
DLM Sharda Khannan Shri Harish Pal 05943-265072 9568003246
DLM, Court Cell Shri Anand Kumar   9412957855 9568003234

 

 

Contact Us Home